FirmaPisanie blogów przez dziennikarzy, zwłaszcza prasowych, nie jest niczym nienormalnym i jest dziś niezmiernie słynnym faktem, zarówno za granicą, jak i w stworzonym przez nas państwie. Często ograniczani przez widzi mi się redaktora naczelnego lub też szpalty gazety, mogą oni w blogach pomieścić wszystko to, na co nie znalazło się miejsce gdzie indziej. Dziennikarze zajmujący się polityką, czy sportem nie mają prawa wprost komentować zdarzeń, nawet jeżeli pismo jest tendencyjne.

Blog zapewnia taką możliwość. Używany zarówno przez reporterów, jak i adiustatorów, a nawet korektorów, sprawia wielokrotnie, że przestają być oni anonimowi. Czytelnicy, odnosząc się do bloga, mają raz za razem możliwość zobaczenia, kto stoi za nazwiskiem, a nawet wdania się w dyskusję. Jednocześnie, autorzy blogów nie mogą zapomnieć o zobowiązaniach, łączących się z ich zawodem. Przedstawienie odkształconych lub błędnych faktów może przynieść konsekwencje. Blogi przy gazetach znacznie zwiększają popularność tytułów, pozwalają dziennikarzom odnaleźć się o wiele bliżej odbiorców.


Copyright © 2019 Porady24.waw.pl